Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Πρόσβασης    Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Πρόσβασης

    Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

    Στοιχεία αιτούντος:

    Τύπος αιτήματος: Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Πρόσβασης