Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Εξασφάλισης Ανθρώπινης Παρέμβασης    Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Εξασφάλισης Ανθρώπινης Παρέμβασης

    Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

    Στοιχεία αιτούντος:

    Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Εξασφάλισης Ανθρώπινης Παρέμβασης